Didaktik sosyal medya

Sosyal medya, insanlara hiç tanımadığı ama ortak amaçları gerçekleştirebileceği insanlarla topluluklar ve gruplar oluşturmasına zemin sağladı.

İNTERNETİN, özellikle de sosyal medyanın hayamıza girmesinden sonra iletişim ve etkileşim o kadar hızlandı ki bir kişi aynı anda dünyanın farklı bölgelerinde bulunan insanlarla iletişim kurup etkileşime girebilir hâle geldi.

Özellikle sosyal medyanın iyice yaygınlaştığı son 15 yıllık zaman dilimi içerisinde yaşam, sözünü ettiğim etkileşim ve iletişime bağlı olarak hızla değişmeye başladı. Özellikle de bilgisayar sistemlerinin cep telefonlarına entegre edilmesiyle birlikte insanlar dünyadaki gelişmelerden anında haberdar olma imkânına kavuştu. Üstelik bu teknolojilere ulaşmak gün geçtikçe daha da ucuzlaştı ve hemen hemen herkes bu imkânlardan faydalanmaya başladı.

Sosyal medyanın pozitif etkileri neler?

Sosyal medya, zaman ve mekân kavramına yeni bir boyut kazandırdı. Öyle ki, insanlar sosyal medya sayesinde her zaman, her yerde sayısız insanla iletişim kurabilme ve etkileşime girebilme imkânına kavuştu.

Sosyal medya, eğitim alanında da insanlara kolaylıklar sağladı. Eğitimciler sosyal medyayı bir araç olarak kullanarak eğitimin pekişmesini sağladı. Özellikle gençler inovasyon hususunda sosyal medyadan çok şey öğrendi.

Sosyal medya ve farkındalık

Sosyal medyanın toplumsal etkilerinden biri de farkındalığı artırması oldu. Sosyal medya, yaşamın hemen hemen her alanında insanların farkındalığını artıran bir rol oynadı. En azından bu yönde imkânlar sundu.

Örneğin kanser hastaları veya SMA hastası çocuklar ve bu hastalıkların etkilerinin ortadan kaldırılması veya çözüm bulunması hususunda insanlardaki farkındalık sosyal medya sayesinde hiç olmadığı kadar arttı.

Sosyal medya ve dayanışma

Sosyal medya, insanlara hiç tanımadığı ama ortak amaçları gerçekleştirebileceği insanlarla topluluklar ve gruplar oluşturmasına zemin sağladı. Örneğin hemşehri grupları sayesinde kültürel değerlerin yaygınlaşması veya hemşehri dayanışması arttı. Bu durum kültür ve sanat alanında benzer etkiler oluşturdu.

Sosyal medya bazı psikosomatik rahatsızlıklara sebebiyet verse de yapılan araştırmalar sosyal medyanın stres atma, depresyon ve yalnızlığa karşı pozitif bir etkisinin de olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki, insanlar sosyal ağlar sayesinde farklı insanlar ve farklı gruplar ile iletişim ve etkileşime girerek veya etkinliklere katılarak stres atabiliyorlar.

Tüm bunlar sosyal medyanın pozitif etkilerine ortaya konulan örnekler. Ama unutmayalım ki, sosyal medya bilinçli kullanılırsa pozitif etkiler doğurur. Aksi hâlde yığınla sorunu da beraberinde getirebilir.