Devlet hep 18 yaşında!

Bir teröristin serbest bırakılması için tonunu yükseltirken Sayın Cumhurbaşkanımıza “Sen kimsin?” demekten ar etmeyen bir zihniyetin, ihanet perspektifine Atatürk’ü dâhil etmesine utançla tanık olduk. Böyle durumlarda onu hatırlayan bu sahte ve kimliksiz Kemalistler, siyâset arenasında kendi tabanlarının gözü önünde teröristlerle kol kola girmekten çekinmiyor, arlanmıyorlar! Bu kimliksiz türedilerin ihanetleri hem millete, hem kendi tabanlarınadır.

ATATÜRK’süz Kemalizm, emperyalizme karşı bağımsız bir ve bütün vatan mücadelesi veren Atatürk’ü Mustafa Kemal’sizleştirerek sömürgeciliğin ön yüzü hâline getirip onun soyut varlığını maskeli lâisizm ile boyamaya kalkışmaktadır.

Bunu makyajı bugüne dek kabul ettiren ve Atatürk’süz Kemalizm ideolojisine dönüştüren teori kurucu, FETÖ ve PKK’yı üreten aklın bizzat kendisidir. Bu yüzden 75 yıldır ülkemizde bir maskeli balo sergilenmektedir.

Peki, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu’nun yıllar önce dikkat çektiği seviye ile söylemek gerekirse, Atatürk maskesi üzerinden Türkiye’yi Suriyelileştirme niyetine sahip olanlar kimlerdir?

Atatürk’ü seven hiçbir vatandaşımız, Batılı emperyalistler ve köleleri olan FETÖ ve PKK ile yan yana gelmez. PKK ve FETÖ ile yan yana gelebilecek olan, ancak binyılcı aklın üretimindeki Atatürk’süz Kemalistlerdir.

Mustafa Kemal Paşa, ne pahasına olursa olsun vatanın bağımsızlığı ve devletin bölünmez bütünlüğü için mücadele verdi. Bugün Kemalist geçinenlerse, PKK üzerinden Mîsak-ı Millî haritamızın küçültülmesi projesinin önünü açmak peşinde ve FETÖ üzerindense paralel yapılanmaların yörüngesindedirler.

Aynı zümre, diğer yandan din düşmanlıklarını onlarca yıldır Atatürk’ün arkasına gizledikleri Kemalizm maskesi ile saklayıp darbeleri meşru kılma sebeb-i hâkine getirirken, eş zamanlı olarak Hanif kimliğimizi tasfiye etmek, Devletimizi çökertmek ve bağımsızlığımızı yok etmek için FETÖ’yü üretti.

Hedefleri Türkiye’yi binyılcı Satanizmin egemen güçlerine teslim etmektir. Atatürk’süz Kemalizm bir maskedir ve ihanetlerini gizleme aracıdır. Bunu, Sivas Kongresi kararlarını okumayan anlayamaz!

Atatürk’süz Kemalizm, Gazi Paşa’nın Millî Mücadele ruhu ile küresel emperyalizme karşı vermiş olduğu mücadeleye en çok zarar veren ve doğrudan karşıt olan Batılı emperyalistlerin güdümündedir.

En büyük zararı İslâm’a, Türklüğe ve Devletimizin bağımsızlığına veren bu zümre, bugün PKK ve FETÖ’yü üreten aklın tamamen emrindedir.

Lâiklik adı altında dinsiz toplum, cinsiyetsiz insan, ekonomisi-ordusu-kurumları Batı tarafından teslim alınmış bir butik ülke hedefine sahip bu zümrenin “demokrasi ve özgürlük” dediği olgu, teröristlerin serbest bırakılıp yeni bir ihanet organizasyonu terkip etmekten başka bir şey değildir!

Bir teröristin serbest bırakılması için tonunu yükseltirken Sayın Cumhurbaşkanımıza “Sen kimsin?” demekten ar etmeyen bir zihniyetin, ihanet perspektifine Atatürk’ü dâhil etmesine utançla tanık olduk. Böyle durumlarda onu hatırlayan bu sahte ve kimliksiz Kemalistler, siyâset arenasında kendi tabanlarının gözü önünde teröristlerle kol kola girmekten çekinmiyor, arlanmıyorlar!

Bu kimliksiz türedilerin ihanetleri hem millete, hem kendi tabanlarınadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti SİHA yaptı, karşı çıktılar; PKK ile mücadele etti, muhalefet ettiler; Suriye’de sınırlarını korudu, “Ne işi var?” dediler; Libya’da denklemi değiştirdi, “Bize ne!” dediler; Akdeniz’de enerji arıyoruz, “Yunan’la dalaşma” dediler; Karadeniz’deki doğalgazı küçümsediler…

Avrupa’ya gittiler, Türkiye’yi şikâyet ettiler. ABD seçimlerini Biden kazandı diye mutlu oldular, PKK cenazelerinde poz verip Cumhurbaşkanımıza parmak salladılar. Gazetelerinden her gün Devlet’e ve Hükûmet’e demokrasi ve özgürlük kılıfı altında teröristleri serbest bırakmayı salık verdiler.

Sosyal medyada Atatürkçü kılığına girerek, ne kadar PKK ve FETÖ hesabı varsa birleşip kendilerini gizleyerek Devlet’e saldırdılar, saldırıyorlar…

Türkiye’nin var olma mücadelesinde attığı her adıma muhalifler… Atatürk’süz Kemalistler, FETÖ-PKK ortak yapımı…

Gerçek vatanseverlerin, samîmi dindarların, samîmi Sağcıların, samîmi Solcuların, gerçek Atatürkçülerin bir kenardan ibretle izlediği bu garâbet, asla Türkiye’nin kaybıyla son bulmayacak!

Bu her kesimin içine sızmış mandacı ahmaklar rezil u rüsvâ olacaklar!

Ey profil fotoğrafı olarak Atatürk resmi kullanıp Devlet’e her türlü saldırı hakkına sahip olduğunu düşünen Atatürk’süz Kemalistler, PKK ve FETÖ kriptoları! Kirli emellerinize asla ulaşamayacaksınız!

Zira Devlet, hep 18 yaşında!