Çok gizli!

Türkiye bu senaryoya uymadı. Şimdi hem yurtta, hem cihanda savaş eşiğinde. Türkiye yeni yüzyıla ikinci Kurtuluş Savaşı’nı vermeye mecbur bırakılacak. Erdoğan buna hazır olduğunu söylüyor. Toplum ve elitler korkuyor. Oysa İstiklâl, “Korkma!” diye başlıyordu…

10 yıl önce…

“PKK’yı risk düzeyinden çıkaralım, karşılığında Suriye’ye müdahalemize eşlik et!

Suriye’ye müdahale ettiğimizde, İran’ın Lübnan üzerinden Suriye’yi korumaması için aracı ol!

İran buna karşılık senden İsrail’in Lübnan’dan çekilişi ve Filistin’in tanınmasına ilişkin teklifte bulunacaktır. Yani İran, sana İsrail kartını oynayacaktır.

Biz İsrail’in usulen özür dilemesini sağlarız ve ilişkileri yumuşatırız; buna karşılık sen, yeni Arap yönetimlerinin İsrail’in varlığı ve meşruluğu konusunda yumuşak olması için Arap yönetimlerine telkinde bulun.

Buna karşılık biz, senin demokratik-lâik Müslüman ülke modelini tüm Arap yönetimlerine örnek/model olarak sunar ve senin Orta Doğu’da liderliğini/rehberliğini pekiştiririz.

Bunlar ‘olur’unda yürürse, yeni anayasa hazırlığında kafa karıştırıcı söylemlerden uzak dururuz. Yeni anayasa çalışmaların sırasında ‘Gizli ılımlı İslâm geliyor’ gibi salvolarda bulunmayız. Seni neo-lâiklik çapraz sorgusuna tâbi tutmayız. Bunun en büyük delili olarak, senin Ergenekon ve KCK operasyonlarını ‘iç işler’ diye tanımlar, geçeriz...

Sen İran’ın, bizim askerlerimiz Irak’tan çekilince sorun yaşatmamasını sağla. Çünkü Irak’ın çoğunluğu Şii… Biz de zenginleştirilmiş uranyum konusunda usulünce İran’ın önünü açarız. Tüm bunların garanti altına alınması için askerlerimiz çekildiğinde bunu Türkiye üzerinden yapalım. On sekiz ay gibi bir sürede toparlanırız. Derken senin Kuzey Irak’taki hareketlerini radarlarımızla destekli koruruz…”

(Kayıt dışı: Ya da tersi olur!)

“Esad, ‘Bana dokunursanız tüm Orta Doğu’ya dokunursunuz’ derken, bu teklifimizin farkında konuşuyor. Biz Esad sonrası yeni yönetime ‘Hatay’ sorununu sembolik olarak çözdürürüz ve asıl önemli olan Kıbrıs yakınlarındaki doğal gaz yataklarında yaptığın hareketleri Suriye üzerinden de güvence altına almış olursun!”

Ne bu?

Klasik Orta Doğu senaryolarından biri mi? Hattâ komplo-Orta Doğu senaryo yarışmalarında en azından mansiyon ödülü alabilecek bir eskiz çalışma mı? Çok gizli bir belgenin basına yansıması mı?

Hiçbiri…

Buna ben, “dış politikada iç konuşmalar” diyorum. Siz buna, “içeride yapılan (gizli) konuşmalar/anlaşmalar” deyin…

Bu iç okumaları okumak önemli. Komplo teorisi ile komploların teorilerini ayırt ederek olup biteni okumak çok önemli. Ben böyle okuyorum. Bence bu çok gizli değil, çok açık!

***

Bugün…

Türkiye bu senaryoya uymadı. Şimdi hem yurtta, hem cihanda savaş eşiğinde. Türkiye yeni yüzyıla ikinci Kurtuluş Savaşı’nı vermeye mecbur bırakılacak. Erdoğan buna hazır olduğunu söylüyor. Toplum ve elitler korkuyor. Oysa İstiklâl, “Korkma!” diye başlıyordu…