Çin, İslâm kalesini içeriden fethetmek istiyor

Türkistan halkının Çinlileştirilmesine yönelik çok yönlü zulüm politikaları izledi. Bunun sonucu olarak, 8 bini tahrip edilmek üzere 16 binden fazla cami yok edildi veya amacı dışında turizm için kullanılır hâle geitirldi. 2016’tan beri sayısız din adamı, bilim adamı, akademisyen, sanatçı, yazar ve zanaatkâr hapsedildi yahut ağır işkenceyle tutulduğu cezaevinde şehit edildi.

DOĞU Türkistan’ı adeta “turizm cenneti” olarak tanıtan Çin mezalimi, uluslararası toplumu kandırmak, algısını değiştirmek ve sahte propagandalarına alet etmek için bütün imkânları kullanarak fırsata çeviriyor. 

Son aylarda Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve de Asya ülkelerinden özenle seçilmiş diplomat, gazeteci ve din adamları kisvesi altında pek çok ziyaretçi, Doğu Türkistan’da kurgulanan gezi organizasyonlarına davet ediliyor Çin tarafından. Böylece Çin, bölgedeki sistematik soykırım suçunu örtbas etmeye ve yalanlamaya çalışıyor.

1 Kasım 2023 tarihinde Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Çin Komünist Parti (ÇKP) Komitesi Sekreteri ve Bölge Valisi Ma Xingrui ve kukla başkan Erkin Tuniyaz, İlzat Ahmetjan, dinî propaganda aracı olmaktan başka vasfı olmayan sözde Xinjiang İslâm Enstitüsü Müdürü Abdurakip Tömürniyaz ve Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan ilgili yetkililer, Doğu Türkistan’ı ziyaret eden Batı Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinden bir grup dinî cemaat liderini ve medya temsilcilerini merkezî şehir Urumçi’de ağırladı.

Çin propaganda ajansı Tanrıdağ ağına göre karşılama etkinliğinde konuşan soykırım suçlusu ÇKP Sekreteri ve Bölge Valisi Ma, bölgedeki insanlık dışı zulmü aklayarak, “Bütün etnik kökenlerin sorunlarını doğru bir şekilde çözerek, Çin lideri Xi Jinping’in önderliğinde, dini sosyalist topluma uyarlamada büyük Çin ulusunun birliğini, dolayısıyla insan haklarını Çin yasalarıyla garanti altına aldık” şeklinde klişeleşmiş yalanlarıyla din adamlarının gözünü boyamaya çalıştı.

“Bazı Batılı ülkeler, kongrelerinde çeşitli karar ve kanunlar çıkararak sözde Xinjiang (Doğu Türkistan) ile ilgili konularda yalanlar uydurup Çin’in kalkınmasını durdurmaya çalışıyor” diyen rejim yetkilisi, bölgedeki dinî baskı, keyfî tutuklama ve toplama kampları gibi sistematik soykırım suçlarını örtbas etmeye çalıştı.

Ziyaret boyunca Çin’in Uygur Müslümanları durmadan “aşırıcı, radikal dinci” olarak tanıtmasından etkilenen, Çin propagandalarına tamamen inanan ve Çin’in propaganda aracına dönüşen Cezayir ve Kuveytli yetkililerse, adeta Çin ağzıyla açıklamalarda bulunarak, şiddet ve terörün millet, din, dil ayırt etmeyeceğini, terörizmin bütün ülkelerin ortak sorunu olduğunu, bölgedeki sözde terörle mücadele tedbirlerinde elde ettiği başarı dolayısıyla Çin’i tebrik ettiklerini belirttiler. Bu tavır, adeta Çin’e yaranma çabasıydı. Ayrıca bu ziyaret kapsamında, terör ve aşırıcılıkla mücadelenin yanında din ve medya alanlarında işbirliğini güçlendirmeyi, ülkeler arasında kültür alışverişi, ekonomi ve kalkınma konularında birlikte çalışmayı umduklarını da dile getirdiler.

Ziyaretçiler arasında Suriye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BEA), Bahreyn, Cezayir, Suudi Arabistan, Irak, Umman, Filistin, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Fas ve diğer halkı Müslüman olan ülkelerden temsilciler yer alıyor.

Çin rejimi 2018’de yasalaştırdığı “13’üncü Beş Yıllık Plân” döneminde Doğu Türkistan’ın işgalinden bu yana görülmüş en şiddetli zulüm politikasını uyguladı. Bu süre zarfında milyonlarca Doğu Türkistanlıyı hapishane ve toplama kamplarına hapsetmenin yanı sıra İslâm dinine topyekûn savaş açarak, sözde “İslâm dinini Çince sosyalizme uyarlama ve Doğu Türkistan’ı (Çin) kültür yoluyla besleme” adı altında Doğu Türkistan halkının Çinlileştirilmesine yönelik çok yönlü zulüm politikaları izledi. Bunun sonucu olarak, 8 bini tahrip edilmek üzere 16 binden fazla cami yok edildi veya amacı dışında turizm için kullanılır hâle geitirldi. 2016’tan beri sayısız din adamı, bilim adamı, akademisyen, sanatçı, yazar ve zanaatkâr hapsedildi yahut ağır işkenceyle tutulduğu cezaevinde şehit edildi.
***

Çin belgeseli 724 bin kişiye zorla izlettirildi

ÇİN rejimi, Uygur çocukların beyinlerini yıkamak ve Çinlileştirmek için Çin Komünist Partisi (ÇKP) üyelerini Doğu Türkistan’ın en ücra köşelerindeki okullara kadar seferber ederek Uygur çocukları uyduruk “Xinjiang Tarihi” adlı sahte belgesel filmini izlemeye zorluyor.

Çin gündelik gazetesinde 10 Kasım günü yer alan bilgiye göre, Çin rejimi Doğu Türkistan’ı Çinlileştirme plânının bir parçası olarak, Kuçar şehrindeki her derece ÇKP üyeleri ve kadroları, sözde ulusal birliğin sağlanması” propagandasıyla kırsaldaki halkın yanı sıra ilkokul ve ortaokul öğrencilerini organize ederek sözde XinJiang Tarihi belgeselini zorla seyrettiriyor.

Sözde “XinJiang Tarihi” olarak adlandırılan belgesel serisi; “Doğudan Dönen Kahramanlar”, “Koruyucu Savaşçı”, “Kiroren Kadim Şehri”, “Subaş Buda Tapınağı”, “Batıya Göç”, “Devrimci Ateş”, “Ali General”, “Batı Bölgesi (Doğu Türkistan) Müzik ve Dans Kültürü”, “İpek Yolu” “Batı Bölgesi Tutuk Bey Mahkemesi” olmak üzere toplamda 60 serilik uydurulmuş sahte tarihî kurgular içeriyor.

Söz konusu sözde belgesel Çin rejimi tarafından hazırlanan söz konusu belgesel filmleri sahte ve uydurulmuş tarihçeler kullanılarak üretilirken, Çin, Uygur çocuklarının şanlı ecdadının tarihe bıraktığı izleri tamamen silmeyi, kendi tarihi, etnik kökeni, kültür ve dinî itikadı konusunda beyinlerini yıkamayı amaçlıyor.

Öte yandan bölgede bu propaganda filminin tanıtımını sadece okullarla sınırlı tutulmadığı gibi, rejim hükümeti tarafından büyük miktarda fon ve insan kaynağı sarf edilerek Doğu Türkistan’ın kadim şehirlerinden Kuçar’ın 12 yerinde daha sözde belgesel filmin gösterimi için halk seferber ediliyor. Çin’in bu uygulamayı Doğu Türkistan genelinde yaygınlaştıracağı tahmin ediliyor.

Gelen bilgilere göre şimdiye kadar sahte propaganda belgesel filmi, şehir ve kasabalarda, okul ve diğer yerlerde toplamda 4 bin 826 kez yayınlanmış olup, filmin 724 binden fazla kişiye zorla izletildiği bildirildi.

Doğu Türkistan’da gerçekleştirilen soykırım kapsamında Çin rejimi, Uygur çocukları dil, inanç ve kültürlerinden yoksun bırakarak sözde “Ulusal birlik”, “Uygurlar Çinlilerden ayrılamaz, Çinliler Uygurlardan ayrılamaz” gibi kisveler altında çeşitli sahte propaganda filmleri yayınlıyor. Oysa Doğu Türkistan halkına yönelik her alanda gece gündüz beyin yıkama ve sistematik asimilasyon politikası izleniyor.

***

Çin, Kore’de Uygurlarla ilgili sahte propaganda başlattı

ÇİN mezalimi, Doğu Türkistan’daki sistematik soykırım uygulamalarını gizlemek ve uluslararası toplumun algısını değiştirmek maksadıyla başlattığı kara propaganda eylemlerini Asya ülkelerine genişletmeye çalışıyor. Bu minvâlde Güney Kore’de sözde “Bizim XinJiang Yahşi Yer” temalı propaganda kampanyasının başlatıldığı öğrenildi.

Çin’in Xinhua Haber Ajansına göre Çin rejimi, 16 Kasım’da Güney Kore’nin başkenti Seul’de sözde “Bizim XinJiang Yahşi Yer” sloganıyla başlatılan kültür ve turizm etkinliklerinin açılış törenini gerçekleştirdi. Törende konuşan Çin’in Güney Kore Büyükelçisi Xing Haiming ve sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kültür ve Turizm Departmanı Direktör Yardımcısı Zhang Yongdong, ayrı ayrı konuşma yaparak, “Bu etkinliğin Çin ve Güney Kore halkı arasındaki dostluğun güçlenmesine katkıda bulunacağını ve daha fazla Güney Korelinin Xinjiang’ı ziyaret ederek bölgedeki kalkınma ve sosyal yaşamı gözden geçireceğini düşündüklerini söyledi.

Söz konusu kampanya Seul’deki Çin Kültür Turizm Merkezi, Doğu Türkistan’daki sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kültür ve Turizm Departmanı, Kore-Çin Ekonomi, Kültür ve Eğitim Cemiyeti tarafından ortaklaşa düzenlenirken, sahte Çin propagandaları Kasım ayı sonuna kadar devam etti. Böylece Seul’deki Çin Kültür Merkezi, Xinjiang temalı fotoğraf sergisi, sahte propaganda videoları, kurgulanmış belgeseller ve Doğu Türkistan’dan getirdiği Uygur sanatçıların gösterileriyle Kore toplumunun algısını yanıltmaya çalıştı.

Gözlemciler, Çin rejiminin bu hamlesini değerlendirerek, uluslararası toplumda artan tepkileri ve eleştiri seslerini susturmak ve insanlık dışı suçlarını örtbas etmek için bu kampanyanın yapıldığını, Çin’in böylece sürekli genişleyen ve güçlenen bu tür propagandalarla ekonomik ve teknolojik güç sayesinde çıkar odaklı ülke yöneticileri tarafından Uygurlara yapılan zulmün halkların gözlerinden uzak tutmayı hedeflediğini kaydettiler.

***


Çin’in Asya ülkelerindeki propaganda kampanyası genişliyor

ÇİN mezalimi, Doğu Türkistan’daki sistematik soykırım uygulamalarını gizlemek ve uluslararası toplumun algısını değiştirmek maksadıyla başlattığı propaganda eylemlerini Türkistan (Orta Asya) coğrafyasında genişletmeye çalışıyor. Bu minvalde Çin’in, Kazakistan ve Özbekistan gibi Asya ülkelerinde “Bizim Xinjiang Yahşi Yer” temalı şarkı, şiir ve fotoğraf sergilerinden oluşan edebiyat ve kültür-sanat etkinlikleri organize etmeye başladığı öğrenildi.

Çin propaganda ajansı Tanrıdağ ağına göre, Çin’in sözde Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Kültür ve Turizm Dairesi, 5-15 Kasım tarihleri arasında Kazakistan ve Özbekistan’da “Bizim Xinjiang Yahşi Yer” temalı şarkı, şiir ve fotoğraf sergilerinden oluşan edebiyat ve kültür-sanat etkinlikleri başlattı. Çin rejiminin, bahse konu göz boyama etkinliklerine Doğu Türkistan’da tanınmış yüze yakın sanatçı gönderdiği belirtilirken, etkinlik kapsamında “Tanrıdağı’nda Yükselen Dans”, “Yeni İpek Yolu Şarkısı” ve “Kuinlun’da (Kurum Dağları) Aşk Senfonisi” olmak üzere üç bölümlü propaganda çalışmalarıyla bölge ülkelerinin Doğu Türkistan konusundaki bütün algıları manipüle edildi. Ayrıca etkinlik boyunca Uygur 12 Makam gösterilerinin yanı sıra Moğol Janghir Destanı, Kırgız Manas Destanı ve de Kazak halkının “Kara Jorga”sı sergilendi.

10 gün süren etkinliklerde Doğu Türkistan’daki gerçek durumun tam tersine, gerçek dışı kurgularla “Her şey güllük gülistanlık” algısı oluşturulurken, kalkınma, barış ve refah imajının yansıtıldığı uyduruk fotoğraf sergisi ile Kazakistan ve Özbekistan halkının gözü boyanmaya çalışıldı. Çin rejiminin bu hamlesi, uluslararası toplumda artan tepkileri ve eleştiri seslerini susturmak ve kendi suçlarını örtbas etmek için geliştirdiği yönünde okunabiliyor olsa da, sürekli genişleyen ve güçlenen bu tür yalan propagandalar yabancı halklar arasında etkili olabiliyor. Bununla birlikte Çin ise, Doğu Türkistan’da keyfince zulmetme cüretini yakalıyor.

***

Soykırım gölgesinde ŞİÖ Turizm Forumu

ŞANGAY İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 2023 Turizm Yılı Forumu, 23-26 Kasım tarihleri arasında Doğu Türkistan’ın merkezî şehri Urumçi’de gerçekleşti. Forum kapsamında düzenlenen basın toplantısında ŞİÖ Genel Sekreteri Janesh Kain, forumun hedefini aktardı.

Kain, forumda üye ülkelerin turizmi destekleme tedbirlerinin paylaşılması ve sorunların tartışılması için bir platformun oluşturulmasını istediklerini belirtti. 26 Kasım’a kadar gerçekleşen foruma Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Sri Lanka, İran ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı’ndan (ECO) 300’den fazla temsilci katıldı.

Janesh Kain, forumda turizmin geliştirilmesine dair bir ortak inisiyatife ulaşılması ve yeni projelerin kararlaştırılmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Forum kapsamında ŞİÖ’deki turizm potansiyeli, Doğu Türkistan’ın turizm kapasitesi, sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesi, turizm üzerinden sözde “yoksullukla mücadeleye” katkı yapmak gibi paneller ve görüşmeler düzenlendi.

Ayrıca Doğu Türkistan’da işgalci Çin’in şiddetli baskı ve sistematik soykırımı devam ederken, foruma katılan temsilciler, 2023 yılını “ŞİÖ Turizm Yılı” olarak belirlediler. Urumçi şehri, Sanci ili, İli bölgesi, Altay, Aksu ve Kaşgar bölgelerinde tamamıyla propaganda amacı taşıyan, sahte ve önceden kurgulanmış alanları ziyaret ederek Çin’in Doğu Türkistan’daki sözde turizmi geliştirme uygulamaları ile sözde başarılarını yerinde inceleyenler, medyada Çin’e övgüler yağdıran röportajlar vererek soykırımı örtbas etme propagandasına alet oldular. 

Bunun dışında Çin mezalimi, yurt dışında da başlattığı kara propaganda eylemlerini daha da genişletmeye devam ediyor.

***

Endonezya medyası Çin’in tekeline geçti

ÇİN’in Endonezya basını üzerindeki artan etkisi, Uygur meselesiyle ilgili manipülasyon çalışmaları, gazetecilere yönelik baskı, şantaj ve tehditleri uluslararası basının dikkatini çekti.

Çin Güney Sabah Post’un 27 Kasım günü yaptığı yayına göre, Çin’in Endonezya medyası üzerindeki artan etkisine ilişkin bir yıl önce kapsamlı rapor yayımlanmasına rağmen Endonezya’daki gazeteci ve analistlerine göre Çin’in yerel haber siteleri üzerindeki kontrolü devam ediyor ve hatta giderek güçleniyor.

Gelen bilgilere göre geçen Eylül ayında Washington merkezli insan hakları örgütü Özgürlük Sarayı (Freedom House) tarafından yayınlanan bir rapor, Çin rejiminin 2019 ve 2021 yılları arasında Endonezya’nın önemli basın kuruluşlarıyla düzinelerce anlaşmalar imzaladığını, aynı zamanda televizyon, radyo, diplomat ve sosyal medya fenomenleri aracılığıyla Endonezya Müslüman toplumunun gözünü boyamak için Doğu Türkistan’ı davet ederek Çin rejiminin bölgedeki sistematik soykırımı gizleme ve Uygur meselesine ilişkin kara propaganda çalışmaları yürüttüğünü ortaya koyuyor.

Freedom House Çin Meseleleri Kıdemli Uzmanı Sarah Cook, Çin’in Endonezya medyasını ele geçirmek için birçok plânı olduğunu ve bunların ana amacının uluslararası alanda daha fazla Çin propagandası, toplum algısını yönlendirmek ve de ülkelerin iç siyasetine müdahalede bulunabilen, standartları belirleyen güç hâline gelmek olduğunu söyledi.

Çin-Endonezya Araştırma Enstitüsü Müdürü Zülfikar Aram’a göre, Cakarta’daki bir düşünce kuruluşu olan Ekonomik ve Yasal Araştırma Merkezi’nin (Celios) ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir etkinlikte, Çin hakkında olumlu hikâyelerin tanıtıldığı belirtildi.

 

https://turkistanpress.com/page/cin-islam-dunyasinda-kaleyi-icinden-fethetmek-istiyor/6215

https://turkistanpress.com/page/cin-belgeseli-724-bin-kisiye-zorla-izlettirildi/6242

https://turkistanpress.com/page/cin-kore-39-de-uygurlarla-ilgili-sahte-propaganda-baslatti/6265

https://turkistanpress.com/page/cin-in-asya-ulkelerindeki-propaganda-kampanyasi-genisliyor/6223

https://turkistanpress.com/page/soykirim-golgesinde-sio-turizm-formu/6285

https://turkistanpress.com/page/endonezya-medyasi-cin-in-tek-eline-gecti/6291