Casusluk ve suikastlar bitmez!

Radar sistemleri kritik durumlarda kullanılmak istendiğinde, lisanssız bantlar (U-bant/60 GHz) ve otomotiv radar için de (W-bant, 75-110 GHz) kullanılabilir. Lisanssız bantları bazı ülkeler gizlice kullanmaktadırlar. Lisansız bantları kullanan ülkeler yalnız Rusya, ABD ve İsrail’dir…

CEP telefonu, tablet ve bilgisayar kullanıcının giriş bilgilerini mantık ve aritmetik gibi belli işlemlerden geçirip çıkış birimleriyle insanlara iletmede donanım ve yazılım sistemleri aktif rol oynar. Tamamen kullanıcının giriş bilgilerine dayalı olarak bilgisayar kontrolündeki bir iş makinesinin (âletin, robotun) insanın yapabileceği çeşitli faaliyetleri donanım ve yüksek performansla yerine getirmeye dair kabiliyetler bütünü, “yapay zekâ” ile gerçekleşir. 

Bilgisayar bu tür teknolojik ürünlerin merkezinde yer alırken, bilgisayarın da işlevini yerine getiren bir yazılım bulunur. İnsanın yapacağı işleri makinenin/bilgisayarın yapması için, giriş bilgilerinin bilgisayarın anlayacağı dilde makineye/bilgisayara aktarma işlemi genel anlamda “yazılım” olarak bilinir.

“Bilgisayar, yazılım, dijital teknoloji ve yapay zekâ, iç içe geçmiş bir sistemler bütünüdür” denirse yanlış olmaz. Bu nedenle bilgisayar ve bunun işletim sistemi, diğer güncel teknolojinin de anlaşılmasında çok faydalı olur.

Bilgisayar; giriş, işlem birimi ve çıkış ünitesi olmak üzere üç ana bileşenden oluşur. Bellek/hâfıza ve merkezî işlem birimi (CPU), bilgisayarın işlem birimidir. Bellekler, dâhili (RAM vs.) ve hâricî (flash, hard disk, CD-DVD ROM vs.) olmak üzere genel anlamda iki kısımdır.

Dâhilî bellek geçici, hâricî bellek ise kalıcıdır. Bilgi, belge ve önemli programların kalıcı olarak saklandığı aygıt, hard (sabit) disktir. Her ne kadar bilgisayara format atılsa da bilgilerin bir bilgisayardan tamamen silinmesi diye bir şey yoktur. İlk kayıt ile bir son kayıt, aslında aynı anda vardır; kullanıcı sadece son kaydı görüp onunla işlem yapar. Bellekler fizikî tahribata maruz kalsalar bile içlerindeki bilgilere ulaşılır. Bu işte en maharetli şirket, emekli CIA elemanlarının kurduğu IBM’dir.  

Herhangi bir ülkede çok gizli işler peşinde koşanların yollarının sıklıkla CIA ile kesişmesi bundandır. Kriptolu telefonları dinleyenler, TİB kayıtlarını alanlar, gizli dinlemeleri kaydedenler ve 15 Temmuz hainlerinin yolları, yurtdışı bağlantılı bir ekiple olmak zorundadır. Bunun tam adı, hem ihanet, hem casusluktur.

Bilgisayar hard disklerinden silinen TİB kayıtları (log) casusluk, ihanet ve yurtdışı bağlantısını ortaya koymuş birer delil ise, kişilerin birbirlerine referans olarak aktifleşen bir cep telefonu uygulaması olan “ByLock” da şüphe götürmez bir bilimsel delildir.

Günümüz haberleşme, iletişim ve dijital teknolojilerinin hepsi elektromanyetik dalgalarla/sinyallerle çalışır. Bu tür sinyaller elektron dalgası, elektromanyetik dalga (ışık) ve elâstik dalga gibi çeşitli yollarla, maddenin titreşiminden hareketle yapılır. Bunların birbirlerine dönüşümü de mümkündür.

Günümüzde sıklıkla kullandığımız GPS’in (Global Positioning System) Türkçe karşılığı, küresel konumlama sistemidir.

Coğrafî konum ve saat bilgisinin tamamen kayıt ve kontrol altında olduğu söylenmektedir. Uzaktaki cisimleri, nesneleri elektromanyetik dalgaların yansımasıyla tespit eden cihazlara “radar” denir. Radarlar askerî strateji, meteoroloji, astronomi, hava limanları ve uçaklarda kullanılmaktadır. GPS ve radar sistemlerinin hepsinin “yazılım” ve takibi, bilgisayar teknolojisiyle rahatlıkla yapılır.

İranlı fizik profesörü Muhsin Fahrizade’ye yapılan suikast, sıcaklığını koruyor. Ve işte buraya kadar verdiğimiz bilgilerle birlikte bundan sonraki bilgileri de okumasından sonra kararı okurun kendisine bırakacağız...

Radarlar, çalıştıkları frekans bantlarına göre değişiklik gösterirler. Bu frekans bantları; alt bant (1-5 GHz), lisanslı bantlar (6-59 GHz) ve lisanssız bantlar (ışık lisansına izin var; 60 GHz ve üzeri) olmak üzere üçe ayrılırlar.

Alt bantta navigasyon (L-bant, 1-2 GHz), Wi-Fi ve Bluetooth (S-bant, 2-4 GHz), lisanslı bantlarda uydu/mikrodalga (C-bant, 5-8 GHz) ve radar sistemleri (X-bant/8-12 GHz, K-bant/18-26 GHz, Q-bant/30-50 GHz) çalışır.

Radar sistemleri kritik durumlarda kullanılmak istendiğinde, lisanssız bantlar (U-bant/60 GHz) ve otomotiv radar için de (W-bant, 75-110 GHz) kullanılabilir. Lisanssız bantları bazı ülkeler gizlice kullanmaktadırlar. Lisansız bantları kullanan ülkeler yalnız Rusya, ABD ve İsrail’dir…