Bundan sonra her yere her gece ansızın gelebiliriz

TSK’nın Irak ve Suriye’nin kuzeyine karşı yaptığı harekât Türk milleti ve vatanperverler tarafından şiddetle desteklenmektedir. Teröristlerin en ağır bedeli ödeyeceği ve Türkiye’nin güneyinde bir terör devletine izin vermeyeceği dünya âlemce bilinmelidir.

TÜRKİYE ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşması, bölgedeki en önemli hamlelerden biri olmuştu. Ermenistan’a karşı zafer kazanan Azerbaycan’da İHA ve SİHA’ların etkisi dillere destan oldu. Ukrayna-Rusya arasında en iyi rolü Türkiye oynuyor.

Böyle bir aşamada Erguvanilerin uzantısı terörist, Taksim’de hain saldırısını yaptı. Aslında buradan kıvılcım çıkartmak isteyen ABD’nin maşası olduğu açıktır.

Türkiye-Libya konusundan hareketle şımaran Yunanistan için en ciddî fikir, ABD'li tarihçi Prof. Dr. Ryan Gingeras tarafından geldi. Gingeras Türkiye-Yunanistan arasında savaş çıkmasına ihtimâl vermediğini ama bir ihtimâl çatışma olabileceğini ifade etti. Bunun nedeni olarak Gingeras’ın Ege ve Doğu Akdeniz’de güç dengesinin Türkiye lehine olduğunu belirtmesi yatmaktadır.

Son yıllarda Türkiye’ye diz çöktüremeyen ABD her defasında saldırmayı ihmâl etmiyor. Saldırıya devam ediyor, edecek. Bu durumu her yazımızda dile getiriyoruz. ABD’nin boğazına düğümlenen Türkiye’den hiç hazzetmediği herkesin malûmudur.

Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı savaşa girmesi veya savaş kazanması söz konusu olmayan bu aşamada içeriden karışıklık çıkartmak ya da terör ile gücünü azaltmak hep takip ettiği politikası oldu. Taksim saldırısına da böyle bakmak lâzım. Olayın hangi siyâsî gelişmelerin arkasından cereyan ettiği de derin analizler gerektirir.

ABD’li Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis denen şahıs, PKK/YPG’li teröristlerin sözde mezuniyet törenine katıldı. Ki bütün gücüyle ABD, bu teröristlere destek veriyor. “ABD” denen haydut devlet, Türkiye’nin düzenlediği harekâtlarda etkisiz hâle getirilen teröristlere başsağlığı diliyor. Jeff Dennis, PKK/YPG’li teröristleri doğrudan tebrik ediyor. Böylece terör ile gurur duyduklarını ilk ağızdan dile getiriyorlar. Dünyanın çok az ülkesi müttefiki olduğu ülkeyi yıkmaya çalışan bir ülkeye saldıran teröristler için böyle bir ifade kullanabilir. Bu nedenle ABD’nin devlet yapısı ve anlayışı bile sorgulanır hâle gelmiştir.

Evet, dünyanın neresinde bir kanlı örgüt ve darbe girişimi varsa arkasından mutlaka ABD çıkar. Tabiî ABD’ye tepeden bakan İngilizler de fikir babalarıdır. Fransa da bunlara destek verir.

Batı, her zaman güç odaklı bir yapıda olmuş ve zayıfın kaynaklarını alıp kullanmayı başarı zannetmiştir. Londra-Pekin güzergâhında, özellikle ticarî demiryolu hattı üzerinde en stratejik konumdaki ülke Türkiye. Ayrıca Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bir terör devleti kurma hayâllerinin de artık gerçek olması için canhıraş çalışmaktadırlar. Bu çalışma Türkiye’nin içinde ve dışındaki bütün hainleri harekete geçirmiştir.

ABD, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bir terör devleti kurmak için silahlandırdığı teröristler hakkında “kritik savaşçılar” ifadesini bilerek kullanıyor. ABD, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerin son yüzyılda en kritik başarıları, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde bir terör devleti kurma hamlesi olacaktır. Zira bunun asıl hedefi Büyük İsrail’dir. Ve bir zamanlar bunun hayâl olduğunu söyleyip bu fikri eleştiren içeridekiler, şimdilerde böyle bir hayâle neden müdahale edilmediğini demeye getiriyorlar. Ancak kendileri de içeriden destek veriyorlar. Amaçları “Az olsun, bizim olsun” düşüncesiyle millete tepeden bakanlardır. Bu tipler sosyal medya hesaplarından İngilizce paylaşım yaparak Batı’yı müdahaleye davet ediyorlar.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’nin üye, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan’ın gözlemci statüsünde yer aldığı Türk Devletleri Teşkilatı fiilî olarak aktif olduğunda, Batı’nın çileden bir kez daha çıkacağını unutmamak gerekir. Tam bu aşamada bir tatbikata odaklanmak gerekir.

Akdeniz ve Atlantik’teki NATO tatbikatın zamanlaması manidardır. Tatbikata ABD, İngiltere, İtalya ve Fransa’ya ait en büyük uçak gemileri katılıyor. Bunlar ABD’ye ait USS Gerald R. Ford ve USS George H.W.Bush; Fransız Charles De Gaulle, İtalyan Cavour ve İngiliz HMS Queen Elizabeth gemileri yer alıyor. Kısacası Haçlılar yine birlikte hareket ediyorlar. 

ABD’nin Louisville Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Justin McCarthy’nin “Türk’ü incitirsen iki şey yapar; ya boş verir ya da sert bir karşılık verir. Ağlamaz, kendisine acındırmaz” ifadesini unutmamak gerekir. Ayrıca McCarthy’e, “Osmanlı Türkleri 1281’den 1923’e” ifadesinin ABD’de bir kavram olduğunu özellikle vurgulamaktadır.

Böyle bir aşamada TSK’nın Irak ve Suriye’nin kuzeyine karşı yaptığı harekât Türk milleti ve vatanperverler tarafından şiddetle desteklenmektedir. Teröristlerin en ağır bedeli ödeyeceği ve Türkiye’nin güneyinde bir terör devletine izin vermeyeceği dünya âlemce bilinmelidir.

Terör insanlığın düşmanıdır ve Türkiye bu düşmana karşı her zaman savaşacaktır. İnsanlık düşmanı olmuş teröre destek veren Batı’da ise insanlığın düşmanı konumuna destek veriyorlar. Böyle bir Batı’nın medenî olması söz konusu olamaz.