Bir güzel insan: Reyhan Karataş

Karataş’ın TRT repertuarında 9 bestesi yer almıştır. Son derce iyi bir yönetici ve iyi bir insan olarak yetiştirdiği öğrencileriyle hep yakın olmuştur. Kendisiyle mûsikî ve eczacılık konusunda yakınlıkları olan Eczacı Betül Arıcıoğlu, Reyhan Karataş hakkında şöyle demiştir bir sohbette: “Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen ve 16-80 arası yaş grubunda olan 50-60 kişiyi, tek tek gönüllerini alarak bir arada tutabilmek, her insanın kolayca başarabileceği bir şey değildir.”

17 ARALIK 1945 yılında, Ankara’da dünyaya geldi. Annesi emekli öğretmen Emel Hanım, babası emekli hâkim-avukat Abdulkerim Bey’dir.

Öğrenim hayatına Kozan 2 Haziran İlkokulu’nda başlayan Reyhan Karataş, ortaokul ve liseyi Adana Kız Lisesi’nde tamamladı. Üniversiteyi Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde okudu ve 1965-1966 döneminde mezun oldu. Bir yıl kadar mezun olduğu fakültenin Farmakoloji kürsüsünde asistanlık yaptı. Daha sonra Ankara’da serbest eczacılıkla uğraştı. 1973 yılında Adana’ya döndü ve kızının adını verdiği Mirgün Eczanesi’ni açtı. 1989 yılına kadar bu işle iştigâlini sürdürdü. Sonra eczanesini devretti ve mesul müdür eczacı olarak çalışma hayatına devam etti.

Mûsikîye küçük yaşlarda çeşitli enstrüman dersleri alarak başlayan Reyhan Karataş’ın Türk sanat mûsikîsine yönelişi 1973 yılında başladı. Daha sonra 1975 yılında, merhum eczacı Mahmut Akan yönetimindeki Adana Mûsikî Cemiyeti’ne girdi. Buradaki çalışmaları bir yıl kadar sürdü. 1982 yılında, kısa bir süreliğine Uğur Türe yönetimindeki Divan Mûsikî Derneği’ne katıldı. 1986 yılında bu derneğe başkan ve yönetici hoca oldu. 1987 yılında Adana Belediye Konservatuarı’na, o zamanki sanat yönetmeni olan Ali Şenozan’ın ısrarı ile udî olarak katıldı.

1990 yılında kurulan Adana İl Kültür Müdürlüğü’ne koro şefi olarak atandı. “Müziğimizden” adlı bir müzik dergisi çıkardı. Yerel gazetelerden Söz, Ekspres ve Toros gazetelerinde köşe yazıları yayınlandı. Aynı zamanda Adana’nın Sesi Mûsikî Derneği’nde başkanlık ve koro şefliği, Adana İl Kültür Müdürlüğü ve Ceyhan Mûsikî Derneği Korosu’nda şeflik görevlerini yürütmeye devam etti.

TSM dalında Adana Tabipler Odası bünyesinde kurulmuş olan Sağlık Korosu’nda hoca ve koro şefliği görevlerinde bulunan Reyhan Karataş, 1996 yılında Kültür Bakanlığı tarafından yurt çapında açılmış olan Metotlu Türk Müziği Kursu’nda Adana İl Kültür Müdürlüğü tarafından eğitici hoca olarak görevlendirilmiş ve bu kurstan birçok öğrenci mezun etmiştir.

Ud ve kanun çalan Reyhan Karataş’ın ilk bestesi, 1984 yılında Mâhur makamında bestelediği ve sözleri de kendisine ait olan “Gel dedim de gelmedin bana” isimli şarkıdır. Bestelerinden bazılarıysa şunlardır: (Torunu Ceren için yaptığı) “Gözlerin var boncuk boncuk”, “Elâ gözlüm, ben güzeller bağına girmesem dertliyim, girsem dertliyim”, “Niye sevdim ki seni, hep ağladım ömrümce”…

Reyhan Karataş’ın iki erkek kardeşi, Mirgün Işık adında bir kızı (1968), Ceren (1991) ve Sencer (1997) isimli iki de torunu vardır. 

Karataş’ın TRT repertuarında 9 bestesi yer almıştır. Son derce iyi bir yönetici ve iyi bir insan olarak yetiştirdiği öğrencileriyle hep yakın olmuştur. Kendisiyle mûsikî ve eczacılık konusunda yakınlıkları olan Eczacı Betül Arıcıoğlu, Reyhan Karataş hakkında şöyle demiştir bir sohbette: “Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen ve 16-80 arası yaş grubunda olan 50-60 kişiyi, tek tek gönüllerini alarak bir arada tutabilmek, her insanın kolayca başarabileceği bir şey değildir.”

Evet, bu güzel insan 8 Ocak 2002 günü vefât etmiştir. Ruhu şâd olsun!