Belediye başkanı nasıl biri olmalı?

Lider adâletli olmalı ve âdil kişileri sevmeli, baskı ve zulme bulaşmayıp bunlara sapanlardan uzak durmalıdır. Hem kendine, hem de başkalarına karşı insaflı olmalıdır.

ŞEHİR, sadece insanların birlikte yaşadığı bir mekân değil, aynı zamanda etnik, sosyal ve kültürel grupların oluşturduğu canlı bir varlıktır. Şehrin canlı bir varlık olmasının en önemli göstergesi, tıpkı bir insan gibi sürekli hareket hâlinde bulunmasıdır.

Bir insan nasıl doğar, büyür ve ölürse, şehirler de kurulur, gelişir, köhneleşir ve yıkılırlar.

Geçmişte şehirler, genellikle şehir devleti niteliğinde idiler. Bu nedenle şehrin yöneticileri her bakımdan bir kral veya sultanı andırırlardı. Günümüzde ise şehirlerin yönetiminde valiler ve belediye başkanları söz sahibidirler.

Bugün dünyanın her yanında belediye başkanları ve valiler merkezî yasalara tâbi olmakla birlikte şehrin gidişatını belirlemede önemli bir yetkiye sahiptirler. Ülkemizde ise yerel yönetimlerde yapılan son değişiklikler ile birlikte belediye başkanları, şehrin gidişatını belirlemede önemli bir konuma gelmiştirler. Bu bakımdan belediye başkanları bir çeşit şehrin lideri durumundadırlar.

İlk Müslüman filozof olan Farabî, şehrin kaderinin belirlenmesinde idarecilerin önemli bir rol üstlendiklerini, bu yüzden birtakım özelliklere sahip olmaları gerektiğini düşünmektedir.

Erdemli şehrin idarecisi, rastgele biri olamaz. O, doğuştan liderlik vasfına sahip olmalı ve iyi bir eğitimden geçmelidir. Çünkü erdemli şehri ancak böyle biri idare edebilir.

Erdemli şehrin lideri, on iki özelliği şahsında cem etmelidir:

1) Lider, her şeyden önce vücutça sağlıklı olmalı, hiçbir organı eksik olmamalıdır. Çünkü lider aynı zamanda verdiği kararları uygulayabilecek güç ve kuvvette olmalıdır. Yaşı küçük veya iyice yaşlanmış, güç ve kuvvetten düşmüş biri liderlik vasfına sahip değildir.

2) Lider, kendisine söylenen bir sözü eksiksiz anlama ve idrak etme kabiliyetine haiz bulunmalıdır. Çünkü başkalarının söylediklerini eksik ve yanlış anlayan birisi, eşya ve olaylar hakkında isabetli kararlar veremez.

3) Lider, gördüğü, duyduğu, anladığı ve idrak ettiği şeyleri hıfz etme yeteneğine sahip olmalıdır. Hemen hemen hiçbir şeyi unutmamalıdır.

4) Lider, uyanık ve zeki olmalı; gördüğü en ufak bir delilin işaret ettiği şeyi kavramalıdır.

5) Lider, zihnindeki bir düşünceyi açık bir şekilde ifade etmesini bilmeli ve güzel konuşma kabiliyetine sahip olmalıdır.

6) Lider, bilgi edinmeyi, öğrenmeyi sevmeli, kendini öğrenmeye adamalı, öğrenmenin zahmetlerini yenmeli ve bunları eziyet verici bulmamalıdır.

7) Lider, tabiatı gereği doğruluğu ve doğru insanları sevmeli, yalandan ve yalancıdan nefret etmelidir.

8) Lider, sadece yeme, içme ve şehvet peşinde koşan biri olmamalı; içki ve kumar gibi şeylerden nefret etmelidir.

9) Lider, yüksek ruhlu olmalı, şeref ve ululuğu sevmeli, çirkin davranışlardan ve aşağılık duygusundan uzak durmalıdır.

10) Liderin gözünde altın, gümüş ve benzeri dünyevî şeylerin bir değeri olmamalı, onlara kıymet vermemelidir. Liderin kişisel çıkar peşinde koşması, mala mülke düşkün olması, toplumu ihmâl etmesine neden olur.

11) Lider adâletli olmalı ve âdil kişileri sevmeli, baskı ve zulme bulaşmayıp bunlara sapanlardan uzak durmalıdır. Hem kendine, hem de başkalarına karşı insaflı olmalıdır.

12) Lider, yapılmasını gerekli gördüğü işler konusunda kararlı ve azimli olmalı, korku ve zaaf göstermeksizin cesur olmalıdır. Bir kere karar verdi mi, asla kararından dönmemelidir.

Şehirlerimizin neden perişan hâlde olduklarını şimdi anladınız mı? Bugün şehirlerimizi yöneten belediye başkanlarının kaçı bu özelliklere sahip ki?