Beceriler yumağı algoritması (5)

İyi olmayan idareciler ise bir yerden sonra bu insanlara görev ve sorumluluklarını hatırlatmak yerine bu insanların görev ve sorumluluklarını başkalarına yüklüyor ya da görev ve sorumluluklarını bilen ve işlerini iyi yapan insanlara fazladan iş yüklüyorlar. Bir yönüyle işlerini iyi yapanlar cezalandırılırken, görev ve sorumluklarını bilmeyen ve işlerini iyi yapmayanlarsa ödüllendiriliyorlar...

ÇAĞIMIZDA görev ile sorumluluklarını bilen ve bu görev ve sorumluluklar doğrultusunda plânlama yapabilen bireyler, hem bireysel yaşamda, hem de iş yaşamında daha fazla başarı elde ediyorlar. 

Yani görev ve sorumluluklarını bilme becerisi, günümüzde son derece önemli!

Bir kısmımız ya görev ve sorumluluklarını bilmiyor ya da görev ve sorumluluklarını bilse de buna göre davranmıyor. O yüzden bu insanlara sürekli başkaları tarafından görev ve sorumlulukları hatırlatılıyor.

Sürekli işten kaçan, amiyane tabirle “arazi olan” bu insanlar, işlerini başkalarına yaptırmaya çalışıyorlar. Ya da işlerini yarım yaparak görev ve sorumluluklarını başkalarına atmaya çalışıyorlar.

İyi olmayan idareciler ise bir yerden sonra bu insanlara görev ve sorumluluklarını hatırlatmak yerine bu insanların görev ve sorumluluklarını başkalarına yüklüyor ya da görev ve sorumluluklarını bilen ve işlerini iyi yapan insanlara fazladan iş yüklüyorlar.

Bir yönüyle işlerini iyi yapanlar cezalandırılırken, görev ve sorumluklarını bilmeyen ve işlerini iyi yapmayanlarsa ödüllendiriliyorlar.

Motivasyonun son derece önemli olduğu yaşamda sadece kendi motivasyonunu arttırmak yerine başkalarının, özellikle ortak yapılan işlerde iş arkadaşlarının moral ve motivasyonunu arttıracak becerilere sahip olmak, günümüzde ihtiyaç duyulan beceriler arasında önemli bir yer tutuyor.

Fakat bazılarımız her ne hikmetse motivasyonu arttırmak yerine motivasyonu tam olan insanların motivasyonlarını düşürmek için gayret bile sarf edebiliyorlar.

Bu noktada en önemli hususlardan biri de yapıp ettikleriyle başkalarına rol model olabilmektir.

Başkalarına rol model olacak bilgi, beceri ve sorumluluğa sahip olanlar, genellikle bulundukları yerin lideri olarak öne çıkarlar. Bu insanlar, etkileri altındakileri ortak bir hedefe yönlendirme ve onları motive etme hususunda öncüdürler.

Genellikle diğer insanlar bu insanların gösterdikleri performansla doğru orantılı bir performans ortaya koyarlar. Ama rol model olanların bazılarında lider olma özelliği olmayabilir. Bu insanların çoğu zaman varlıkları bile motivasyon hususunda önemli işlevler görür. Ayrıca bu insanlar, meslek etiğinin kazanılmasında örtülü bir işleve de sahiptirler.