Beceriler yumağı algoritması (3)

Akıllı nesnelerin hayatımızda daha fazla yer alması “evlerin akıllı olmasını”, evlerin akıllı olması da “yerleşim yerlerinin akıllı olması” sonucunu doğurdu. Önümüzdeki yıllarda akıllı evler sıradanlaşırken, modern teknolojilerle donatılmış akıllı şehirler de kurulacak. Çeşitli sensörler ve alıcılarla donatılan şehirlerin su, doğalgaz, elektrik ve internet gibi altyapıları bu sensörlerle kontrol edilmeye başlanacak. Ayrıca şehirler yapay zekâlarla imar edilip düzenlenmeye başlanacak. Bu da akıllı şehir uzmanlığı becerilerine sahip olan kişileri ayrıcalıklı kılacak…

ÇAĞIMIZ giderek dijitalleşiyor. Bu dijitalleşme, yaşamı da radikal değişikliklere uğratıyor. Bir yandan dijital platformlar hayatımızı iyice sarmalarken, diğer yandan duygularımız dahi bu dijitalleşmeden payını alıyor. Daha doğrusu, dijitalleşme, en temel insanî duyguları dahi sığlaştırıyor. Öyle ki, sokaklarda artık çocuklar oyun oynayamaz hâle geldi.

Sokak oyunlarıyla öğrendiği birçok duyguyu çocuklar artık oyun oynayarak öğrenmekten mahrumlar. Diğer taraftan ise, genler, hatta orta yaştakiler, hatta ve hatta yaşlılar bile dijital oyunlara her geçen gün kendilerini daha çok kaptırıyorlar.

Her kesimden ilginin artması nedeniyle artık mobil oyun geliştiriciliği günümüzdeki en önemli becerilerden biri sayılıyor. Öyle anlaşılıyor ki, uzun bir zamanda bu beceri, “aranan beceriler” listesinde en önde olacak gibi görünüyor.

Dijitalleşme, bilgisayar teknolojileri ve bunların entegre olduğu robotik teknolojiler sayesinde artık insana dayalı iş gücüne olan ihtiyaç azalıyor. Artık onlarca insanın uzun zamanda yaptığı işleri robotlar çok kısa sürelerde yapabiliyorlar. Bu da robotik teknolojilere dayalı becerileri çağın en çok ihtiyaç duyduğu beceriler listesinde ön sıralara taşıyor.

Dijitalleşme, tüketim alışkanlıkları ile buna bağlı olarak alışveriş alışkanlıklarını da etkiledi. Günümüzde artık internet üzerinde alışveriş olgusunun en temel dinamiğini oluşturuyor bu anlayış. Alışverişin internete kayması nedeniyle veri uzmanlığı, özellikle de endüstriyel veri uzmanlığı, çağın en çok ihtiyaç duyulan becerileri arasında yer alıyor.

Evlerden arabalara, kolumuzdaki saatlerden telefonlara kadar çok sayıda nesne, her geçen gün daha fazla akıllı hâle geliyor. Artık evler de akıllı ve giderek daha fazla hayatın içerisinde yer alıyorlar. Akıllı evler sayesinde çok sayıda cihaz birbiriyle entegre bir şekilde çalışmaya başladı. Bu da “IOT” denen ve “nesnelerin interneti” olarak adlandırılan yeni bir teknolojiyi hayatımıza soktu. Hâliyle IOT uzmanlığına yönelik becerileri de daha değerli kıldı.

Önümüzdeki dönemde cihazların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan ve cihazları bu şekilde programlayabilen becerilere sahip kişiler, emsalleri önünde daha fazla ön plâna çıkacaklardır.

Akıllı nesnelerin hayatımızda daha fazla yer alması “evlerin akıllı olmasını”, evlerin akıllı olması da “yerleşim yerlerinin akıllı olması” sonucunu doğurdu. Önümüzdeki yıllarda akıllı evler sıradanlaşırken, modern teknolojilerle donatılmış akıllı şehirler de kurulacak. Çeşitli sensörler ve alıcılarla donatılan şehirlerin su, doğalgaz, elektrik ve internet gibi altyapıları bu sensörlerle kontrol edilmeye başlanacak. Ayrıca şehirler yapay zekâlarla imar edilip düzenlenmeye başlanacak. Bu da akıllı şehir uzmanlığı becerilerine sahip olan kişileri ayrıcalıklı kılacak…