Beceriler yumağı algoritması (2)

Eğitimden sağlığa, sanattan popüler kültüre kadar hayatın hemen hemen her alanında video içerik üretenler, yüz binlerce, hatta milyonlarca takipçiye sahipler. Bu sayede çok ciddî miktarlarda paralar kazanıyorlar. Ayrıca internet sayesinde eğitim videoları ve sanal dersler de iyice hayatımızın parçası oldular. Tüm bunlar, fotoğraf ve özellikle de video ile ilgili becerileri çağın olmazsa olmazları arasına soktu. Bu beceriler, onlara sahip olanları da gerek bireysel, gerekse profesyonel yaşamda öne çıkarıyor.

ÇOKLU becerilerin çağımızda çok daha fazla önemsendiği gerçeğinden yola çıkarak günümüzün insanlarından beklediği becerilerden bahsetmiş ve sahip olunması gereken sosyal beceriler üzerinde durmuştum.

Bu yazımda ise, profesyonel beceriler üzerinde duracağım…

Günümüzde kimilerince paranın kontrolünü değiştirecek potansiyele sahip olması nedeniyle yeni bir dünya düzeni kuracak olan kripto paralarla ortaya çıkan blockchain, kripto paraların etkisiyle hızla yayılıyor. Dolayısıyla blockchain becerilerine sahip olmak da her geçen gün daha fazla önemseniyor.

Hatta kimileri güvenli bulmasa ve yasa dışı işleri arttıracağını savunsa da, bazı uzmanlar, blockchain becerilerinin günümüzde en fazla ihtiyaç duyulan beceriler olduğunu düşünüyorlar.

Çağın vazgeçilmez ikilisi blockchain ve bulut bilişim

Blockchain sadece kripto paralarda kullanılmıyor. Artık eğlence sektöründen sağlık hizmetlerine, gıda güvenliğinden dijital oyunlara kadar çok sayıda alanda yerini almış vaziyette.

Uzmanlar blockchain teknolojisinin her geçen gün etki alanını genişleteceğini söylüyorlar. Dolayısıyla bu alandaki beceriler de her geçen gün daha kıymetli hâle geliyor.

Özellikle profesyonel yaşam içerisindeki en önemli becerilerden biri de bulut bilişim becerileridir.

“Bulut bilişim”, paylaşım odaklı internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adı olarak tanımlanıyor. Bu alandaki teknolojinin gelişmesi sayesinde devasa verilerin internet üzerinde depolanması ve erişilmesi olanaklı hâle geldi. Artık şirketler veri tabanlarına, yazılımlara ve donanıma büyük yatırım yapmak yerine, bu hizmetleri ücret karşılığında internetle sağlayabiliyorlar.

Geleceğin inşâ aracı yapay zekâ

Çağımızın giderek yükselen ve yaygınlaşan bir alanı da yapay zekâ teknolojileri…

Geleceğin yapay zekâ teknolojileri üzerinden şekilleneceği konusunda hemen hemen herkes hemfikir. Bu da yapay zekâ teknolojilerine sahip becerileri öne çıkarıyor. Hâliyle bu becerilere sahip olanlar, profesyonel yaşamda aranır kişiler hâline geldiler.

Gösteri çağının vazgeçilmezi: Video

Özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesinden sonra video ve fotoğraf, hayatımızın merkezine yerleşti. Özellikle gençleri hayatlarını video ve fotoğraflar eşliğinde sosyal medya aracılığıyla gözler önüne seriyorlar.

Ayrıca eğitimden sağlığa, sanattan popüler kültüre kadar hayatın hemen hemen her alanında video içerik üretenler, yüz binlerce, hatta milyonlarca takipçiye sahipler. Bu sayede çok ciddî miktarlarda paralar kazanıyorlar. Ayrıca internet sayesinde eğitim videoları ve sanal dersler de iyice hayatımızın parçası oldular.

Tüm bunlar, fotoğraf ve özellikle de video ile ilgili becerileri çağın olmazsa olmazları arasına soktu. Bu beceriler, onlara sahip olanları da gerek bireysel, gerekse profesyonel yaşamda öne çıkarıyor.

Bilgi ve bilişim

Çağımızın en önemli becerilerinden biri de hiç şüphesiz insanlık tarihi boyunca geçerli olan ve bundan sonraki tazeliğini koruyacak olan analitik düşünce ve bilgiyi tasnifin yanı sıra onu işleme becerileridir.

Analitik düşünebilenler ile bilgiyi tasnif ederek işleyebilenler, çağımızın ihtiyaç duyduğu kişiler arasında en başta geliyorlar.

(Devam edecek…)