Aziz milletimizden talebimizdir!

İnsanları dışlamayıp, hor görmeyip kucaklayan, ayırmaksızın her insanın kabiliyetini ortaya çıkaran veya çıkarmasına destek olan, tekrar tekrar muhtaç olmayacak şekilde yardım yöntemleri uygulayan, dünyanın her köşesi âdeta birer cennet köşesi olsun diye uğraşan, bunlar yapılabilsin diye emeğini, vaktini, imkânlarını BEYAZAY'a tahsis eden her ferdine, her insanımıza selâm olsun!

AZİZ milletimiz! Her daim her ferdini bağrına bastın, ayrım gözetmedin, sadece şartları iyi olanları değil, darda ve zordakileri de, yurdundan ve yuvasından uzak kalanı da, dert ve kederden gül yüzü solanı da sarıp sarmaladın. Yeri geldi, yemedin, yedirdin; giymedin, giydirdin; gözün yaşlıyken bile gözyaşlarını sildin. Biz şimdiye kadar iftihar ettik, Allah’ın izniyle bu vasıfların ve hususiyetlerinle iftihar etmeye devam edeceğiz. Bize yaşattıklarından, sayende yaşadıklarımızdan dolayı minnettarız, şükran duygularıyla doluyuz.

Bilirsin, iyinin daha iyisi, güzelin daha güzeli her zaman mümkündür. Tarih şahittir ki, sana daima iyinin daha iyisini, güzelin daha güzelini yapmak yakışır, bunlar senin şanındandır. Bunun için şu taleplerimizi arz etmek istiyorum:

1. Sağdan soldan, önden arkadan, yandan yahut her nereden gelip bu vasıflarını bozmaya çalışanlar olursa olsun, onlara karşı diren! Tarih, senin direnip başarma destanlarınla doludur.

2. “İnsan eşref-i mahlûkattır” değeri, senin inancının bir gereğidir. Hiç bir ferdinin diğer bir ferdini dışlamasına, aşağılamasına, hor görmesine ne olur izin verme! Maalesef değerlerinden sapıp engelli fertlerine böyle yapanlar oluyor. Bunu Allah, dünyada hiç kimseye yaşatmasın! Çok ama çok acı oluyor.

3. Kadın erkek, köylü şehirli, zengin fakir, engelli engelsiz her ferdini, dünyanın diğer milletlerinin evlatlarını olduğu gibi Allah nice kabiliyetlerle donatıp yaratmış. Bu kabiliyetlere sadece sahip olanların değil, tüm evlatlarının, hatta bütün insanlığın ihtiyacı var. Hem her ferdin, hem de fertlerinin kabiliyetlerini ortaya çıkarmaya çalışan evlatların, hepimizin baş tacı olsun.

4. Bütün dünyaca malûmdur ki, hamiyetperverlikte, cömertlikte eşsizsin. İşte bunun daha iyisi, daha güzeli olarak ihtiyaç sahiplerine öyle bilinçli, güzel yardım edelim ki bir daha sana muhtaç olmasın, yüzsuyu dökmek zorunda kalmasın. Hatta senin yardım ettiklerin de başka darda ve zordakilere koşup yardım etsin.

5. “Dışlama, sıkıntı, imkânsızlık ve cehaletten meydana gelen karanlıklara bir hilâl gibi” doğan BEYAZAY, bugüne kadar teveccühüne mazhar oldu ve iftihar ettiğin hizmetleri verdi. Bundan sonra da Allah’ın izniyle bu teveccühüne hizmetlerini arttırarak mazhar olacak ve yine ülkemizin her yanına, dünyanın her bucağına hizmet vermeye devam edecek. Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Amerika’ya, Avusturalya’ya, kardeş, dost, arkadaş olabileceğimiz, bilgimizi, birikimimizi, tecrübemizi, imkânlarımızı paylaşabileceğimiz milyarlarca insan var. Senin değerlerinle, tayin edeceğin evlatlarınla, tahsis edeceğin imkânlarınla gezegenimizin âdeta cennete dönüşmesinde rol alacaktır. Farkındayız ki, hepimiz güvende olmadıkça hiçbirimizin canı, aklı, malı, çocukları ve inançları güvende olamaz. O yüzden her fert aklının bir kenarını, imkânlarının bir kısmını, vaktinin bir lahzasını yeryüzüne ayırmalıdır.

Aziz milletimiz, sen bütün vasıflarınla, değerlerinle, imkânlarınla, kuvvetinle, fertlerinle ve kuruluşlarınla var oldukça, hem hepimiz, hem de insanlık daha huzurlu, daha adil, daha merhametli, daha müreffeh ve daha sağlıklı olacak. O yüzden senin bir numunen olarak yaşayan her ferdine selâm olsun!  

İnsanları dışlamayıp, hor görmeyip kucaklayan, ayırmaksızın her insanın kabiliyetini ortaya çıkaran veya çıkarmasına destek olan, tekrar tekrar muhtaç olmayacak şekilde yardım yöntemleri uygulayan, dünyanın her köşesi âdeta birer cennet köşesi olsun diye uğraşan, bunlar yapılabilsin diye emeğini, vaktini, imkânlarını BEYAZAY'a tahsis eden her ferdine, her insanımıza selâm olsun!

Bunlar oldukça düşen kar tanelerinin, doğan güneşin, açan çiçeklerin, olan meyvelerin, öten kuşların anlamı bir başka olacak inşallah…