Ankara'da "Türkiye Mahallesi"

Türkiye Mahallesi’nde herkes kendisinden bir parça bulacaktır. Eşlerin farklı şehirlerden olduğu bir aile düşünün, böyle bir yerde her eş, çocuklarına ve misafirlerine kendi ilinin özelliklerini anlatabilir. Yine farklı illerden on kişilik bir arkadaş grubunun veya gezi turlarının bu mahalleyi gezdiğini düşünün… Herkes kendi ilinin kültürünü arkadaşlarına rahat bir şekilde anlatma imkânı bulabilir burada. Eğitim-öğretim sezonu içinde coğrafya derslerini uygulamalı olarak bu bölgede gerçekleştirmek muazzam olmaz mı? Bu alanda herkesi cezbedecek bir özellik mutlaka bulunacaktır!

TÜRKİYE’nin yüzölçümü, 814 bin 578 kilometrekaredir. Birebir küçülttüğünüz zaman, mahalle kurmak için bize lâzım olan en küçük alan, 814,60 dönümlük bir arazi parçasıdır. İşte bu noktada size bir projeden bahsedeceğim!

Gözünüzün önünde bir harita canlandırın. Kalıcı ve estetik olması için, yukarıdan bakıldığı zaman bir Türkiye haritasının net bir şekilde görülmesi gerekiyor. Her şehri tek tek gözünüzde hayâl edin. Denizlerin ve kara parçalarının, ayrı renge sahip yaprakları olan ağaçlarla ağaçlandırılması veya bir bölümünün (denizlerin) çimlendirilmesi, kara parçalarına denk gelen kısımlarda ise Suriye, Irak, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Yunanistan bölgelerinin ayrı ayrı renklerde çiçeklendirilmesi ya da ağaçlandırılmasıyla tablo tamamlanmış olabilir. Ya da sadece il sınırları ve Türkiye’nin tam sınırları çizilerek bırakılabilir. Buna proje çizim aşamasında karar verilirse daha iyi olur.  

Plânlanma

Her şehrin fizikî sınırları belirlendikten sonra, her şehre özgü meyvenin, o şehre ait bitki örtüsüyle birlikte bu projeye entegre edilmesi gerekiyor. Bunun yanında her türlü kültürel özelliklerini yansıtacak şekilde konakları, hamamları, köprüleri, evleri ve lokantaları ile hangi özellikleri arz ediyorsa, o şehir için ayarlanan alana yerleştirilebilir. İl sınırları gibi bu arazi payı içine ilçe sınırları da düzgünce çizilebilir ve ilçe ilçe plânlama da yapılabilir. (Çoğu il için sadece il sınırları yeterlidir.)

Tabiî bu plân yapılırken Türkiye’nin gölleri, barajları ve ırmakları gibi bariz özellikleri de düşünülebilir.

Ankara’nın yerleşim plânını net şekilde bilmiyorum, ancak bu proje için Samsun yolu üzerinde, Mamak veya İstanbul yolu civarında Yenimahalle sınırları içinde yahut da merkez ilçelerin herhangi uygun bir bölümünü düşünebiliriz. Elbette yapılaşmanın olmadığı bir bölgede plânlanması şart!

Projenin mülkiyeti belediyenin elinde kalabileceği gibi, arazide il il ayrılacak paylara talip olanlara da uygun şart ve vadelerle satılabilir. Her iki durumun da artıları ve eksileri mevcuttur. Bu durum plânlama safhasında netleşebilir.

Bu proje kimlere nasıl yararlar sağlar?

Son yıllarda Ankara’da şehirlerle ilgili yapılan şenliklerdeki yoğunluk ve bütün illerle ilgili her türlü güzelliği bir arada bulma imkânı düşünüldüğünde, bir ili gezmeyi isteyen insanların diğer illere de uğramak istemelerinin mümkün olacağını düşündük. Bu noktada sözünü ettiğimiz projeyle Ankara’da yeni bir cazibe merkezinin ortaya çıkması çok kolay olacaktır.

Ankara, diğer illerden gelip yerleşen insanların oluşturduğu bir il olduğu için, bu fikrin taliplisi çok olacaktır. Ankara’da yerleşik olanlar, artık Ankara’ya gelen misafirlerini hep aynı mekânlara götürüp gezdirmekten bıktılar. Ankara’da insanlar çoğunlukla misafirlerini (alternatifsizlikten) AVM’lere götürmek zorunda kalıyorlar.

“Ankara’da Türkiye Mahallesi” fikrini paylaştığım insanların yüzde 95’i, “Ben de böyle bir yer hayat bulursa eşim dostumla orayı gezip görmek ve değişik illerin lezzetlerini bir arada bulmak isterim” cevabını verdi. İllerinin doğal özelliklerini Ankara’da yaşatmaya çalışan esnafla bu fikri paylaştığımda, “Ben de bu projenin içinde olmak isterim” diyen esnafın sayısı da insanı heyecanlandırmaya yetiyor.

Bu proje bir de, Ankara’nın diğer iller nezdinde başkent olma özelliğini fiilî biçimde pekiştirecektir. Bütün illerin özelliklerinin Ankara’da bir mahalle olarak ortaya çıkması, Ankara için Disneyland’tan daha çok ilgi çekecek ve prim yapacak bir hizmet alanı sunacaktır.

Türkiye Mahallesi’nde herkes kendisinden bir parça bulacaktır. Eşlerin farklı şehirlerden olduğu bir aile düşünün, böyle bir yerde her eş, çocuklarına ve misafirlerine kendi ilinin özelliklerini anlatabilir. Yine farklı illerden on kişilik bir arkadaş grubunun veya gezi turlarının bu mahalleyi gezdiğini düşünün… Herkes kendi ilinin kültürünü arkadaşlarına rahat bir şekilde anlatma imkânı bulabilir burada. Eğitim-öğretim sezonu içinde coğrafya derslerini uygulamalı olarak bu bölgede gerçekleştirmek muazzam olmaz mı? Bu alanda herkesi cezbedecek bir özellik mutlaka bulunacaktır!

Bu projeyle birlikte her şehirden Ankara’ya daha kaliteli ürün ulaştırmanın hedeflendiği bir yarış dahi yaşanabilir. Bütün il temsilcileri birbirleriyle yarış içinde olacaklardır. Bu ihtiyacı, Ankara’da yapılan şehir günlerinde bariz bir şekilde görebiliyoruz.

Ankaralılar hafta sonlarında alışveriş merkezlerine gidiyor ve en çok yemek katlarında vakit geçiriyorlar. Biraz imkânı olan insanlar dahi bu yolu tercih ediyorlar. “Türkiye Mahallesi” (daha sonra “Dünya Mahallesi”), bu ihtiyaca önemli bir cevap verecektir. Eğer illerin temsilcisi olacak işletmeler projenin hakkını verirlerse, proje çok kısa zamanda amacına ulaşacaktır. Burada her yörenin kendi yöresel yemek ve kültürü olacağı için her şey yerli ve millî olacaktır. Aynı zamanda bu proje, iç ve dış turizm yönünden de artılar kazandıracaktır Ankara’ya.

Proje finansmanı

Bu proje plânlandığında güzel bir çalışma yapılırsa, her il kendi alanının hem proje ve plânını, hem de maddî ve mânevî sorumluluğunu valilikler, belediyeler ve STK’lar vâsıtasıyla üstlenmek isteyecektir. İl bazında sahiplenilmeyen bölgelerse organizasyonu yapanlar tarafından üstlenilir. İlk etapta proje maliyetinin büyük bir bölümü bu şekilde finanse edilebilir.

Bazı illerinse büyük ticarî firmalar aracılığıyla alanlara talip olabilirler. Bu fikir benimsenir ve hayata geçirilmesi uygun görülürse, basın ve sosyal medya plâtformlarında ilânı sonrasında talep yoğunluğu istenen seviyeyi bulabilir. Daha sonra aynı plân, “Dünya Mahallesi” projesinde de benzeri bir şekilde hayata geçirilebilir.

Projemiz, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ardından Sayın Ankara Valisi ve Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ilgilerine bu yazımızla birlikte saygıyla arz olunur.