Allah (cc) kimlerle beraberdir?

“Talut (cihad için Kudüs’ten) askerler(iy)le ayrılınca dedi ki, ‘Şüphesiz Allah, sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan (kana kana) içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir’. Pek azı dışında onlar (nehre varınca) ondan (bolca) içtiler. Nihayet (Talut’un) kendisi ve beraberindeki inananlar (ırmağı) geçince, (içenler geçemeyip,) ‘Bugün bizim (zalim) Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok’ dediler. Allah’a kavuşacaklarını kesin bilenler (Talut’a itaat edip nehri geçenler) ise, ‘Nice az bir topluluk, Allah’ın izniyle, çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah, sabır (ve sebat) edenlerle beraberdir’ dediler.” (Bakara, 249)

“EY iman edenler, (taate ve belâya) sabır ve bir de namaz ile Allah’tan yardım isteyin! Şüphesiz ki Allah(’ın yardımı) muhakkak sabredenlerle beraberdir. (Bakara, 153)

“Haram (denen hürmetli) ay, haram aya bedeldir; hürmetler (dokunulmazlıklar) de karşılıklıdır. O hâlde kim size (bu ayda) saldırırsa, onun size saldırdığı kadar (ölçüde ve şekilde) siz de ona saldırın. Allah’ın emirlerine uygun yaşayın, O’na karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah muttakî olanlarla (emirlerine uygun yaşayan) beraberdir.” (Bakara, 194)

“Talut (cihad için Kudüs’ten) askerler(iy)le ayrılınca dedi ki, ‘Şüphesiz Allah, sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan (kana kana) içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir’. Pek azı dışında onlar (nehre varınca) ondan (bolca) içtiler. Nihayet (Talut’un) kendisi ve beraberindeki inananlar (ırmağı) geçince, (içenler geçemeyip,) ‘Bugün bizim (zalim) Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok’ dediler. Allah’a kavuşacaklarını kesin bilenler (Talut’a itaat edip nehri geçenler) ise, ‘Nice az bir topluluk, Allah’ın izniyle, çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah, sabır (ve sebat) edenlerle beraberdir’ dediler.” (Bakara, 249)

“(Ey iman edenler!) Allah’a ve Resûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, yoksa korkaklaşırsınız da rüzgârınız (hızınız, cesaretiniz) kesilir (kuvvet ve devletiniz elden gider). Bunun için sabırlı (ve müsamahalı) olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. (Enfâl, 46)

“Bilin ki Allah, (günahlardan) sakınanlarla beraberdir.” (Tevbe, 36)

“Ey iman edenler! (Size düşmanlık eden) kâfirlerin, önce size (yer ve soy itibariyle) yakın olanlarıyla savaşın. Onlar sizde büyük bir sertlik (ve şiddet) bulsunlar. İyi bilin ki, Allah takvâlı olanlarla (emrine uygun yaşayan) beraberdir. (Tevbe, 123)

“Çünkü Allah, saygıyla emirlerine uygun yaşayan, günahlardan sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir.” (Nahl, 128)

“Bizim uğrumuzda cihad eden (ve çaba gösteren)lere (gelince), biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah, iyilik (ve iyi iş) yapanlarla beraberdir.” (Ankebut, 69)

“Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a (O’nun dininin yayılmasına ve hayata geçmesine) yardım ederseniz, (O da) size yardım eder ve ayaklarınızı sabit/sağlam tutar (güç ve sebat verir).” (Muhammed, 7)

“Her kim Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olursa, O, onun için bir kapı aralar. Ve hiç beklemediği bir yerden onu rızıklandırır. Ve her kim Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olursa, O, ona buyruğunu (mesajını) kolaylaştırır, aynı zamanda onun günahlarını örter ve ona muazzam bir ödül verir.” (Talak, 2-5)

***

“Her kim Benim bir dostuma düşmanlık ederse, Ben ona savaş açarım. Benim katımda kulumu Bana yakınlaştıran en sevimli şey, kendisine farz kıldığım ibadetlerdir. Kulum Bana farzlara ilâveten nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda Ben onu severim. Kulumu sevince, sanki Ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Artık Benden ne isterse, onu mutlaka veririm.” (Buharî, Rikak-38)