21’inci yüzyılın 21’inci yılı

Sürülen bu rayiha en tesirli parfümleri kıskandırsın ve uzun soluklu güzel bir yaşamı bize sunsun. Ve bu rayiha, çektiğimiz sıkıntılara, akıttığımız gözyaşlarına, yaşadığımız yorgunluklara, alınganlık ve kırılganlıklarımıza, ama en çok umutsuzluğumuza iyi gelecek…

BAŞLIĞI attığımda, “Bu başlığın altına neleri nasıl sığdırabilirim?” sorusuna cevap aramaya başladım.

Başladım, çünkü alt başlıklar o kadar çoktu ki, “Hangisine değinmeliyim ve ne kadar bahsetmeliyim?” şeklinde ikinci bir soru belirdi zihnimde…

Baktım olmayacak, sayfalar da, satırlar da yetmeyecek, çözümü sorunlara değinmemekte buldum.

Evet, içinde bulunduğumuz yüzyılın bize sundukları, bir yazıya sığmayacak çokluk ve büyülükteydi.

Rahmetli annem ve onun yaşındaki büyüklerimizden sâdır olan, ihtiyaca binaen hepimizin kullandığı bir ifade var: “Üç harfliler”…

İnsana musallat olabilen ve varlıkları sabit bu varlıkların adını zikretmeme adına geliştirilen bir tanım olarak beleklerimize kazındı “üç harfliler”.

Zira adının anıldığı yere gelme, atmosferi değiştirme eğilimine girme, beşerî münasebetlerde arizî duruma sebebiyet verme ihtimâli doğurduğundan böyle bir önlem almışlar büyüklerimiz.

Benim bulduğum çözüm de işte tam da böyle bir seçenek!

“Asrın illeti” yerine, tekilden çoğula taşıyarak “asrın illetleri” ifadesini kullanmak istiyorum.

“Nedir bunlar?” diye merak edecek okurumuzun olacağını düşünmüyorum. Düşünmüyorum, çünkü benim şahit olduğuma bir diğeri de şahit oldu ya da bizzat yaşadı… Zorlananlar olursa da, küçük bir tefekkür ya da hatıraları bir “2021 almanağı” şeklinde gözünün önünden geçirmeleri yeterli gelecektir.

Yaşadıklarımız gerek ülke, gerek yakın coğrafya olarak “küresel” boyuta ulaşan ve üstesinden gelmekte bir hayli zorluk çektiğimiz cinstendi.

Kâh ümidimizi kırdı, kâh yaşama sevincimizi elimizden aldı. Alışık olmadığımız yol ve yöntemleri deneyimlememize sebebiyet verdi. Kuşaklar arasındaki farkı kapattı. Aynı denklem ve aynı düzlem üzerinde yeni stratejiler denendi ve geliştirildi. Ortak akıl ile “ortak” çözümler oluşturma gayretine gidildi. Söylemler de aynıydı, duyumlar da. Hâliyle acı da, keder de, korku ve endişe de…

Bize düşen, hem ömrün, hem de geride bıraktığımız senenin muhasebesini yapmak ve yenilenecek takvim yapraklarına çokça tebessüm, çokça iyilik ve güzellik, bir o kadar umut, huzur ve sağlık sürmek…

Sürülen bu rayiha en tesirli parfümleri kıskandırsın ve uzun soluklu güzel bir yaşamı bize sunsun. Ve bu rayiha, çektiğimiz sıkıntılara, akıttığımız gözyaşlarına, yaşadığımız yorgunluklara, alınganlık ve kırılganlıklarımıza, ama en çok umutsuzluğumuza iyi gelecek…

Birbirimizi duamıza sarmayı ihmâl etmeyeceğimiz, “asrın illetleri” ifadesini kullanmayacağımız yepyeni bir seneye hep birlikte kavuşmak ümidiyle…